หยุดพัก หยุดการเคลื่อนย้าย ช่วงสำคัญที่จะทำให้ ไม่แพร่เชื้อโควิด-19

หยุดพัก หยุดการเคลื่อนย้าย ช่วงสำคัญที่จะทำให้ ไม่แพร่เชื้อโควิด-19

สิ่งที่ทางกรุงเทพฯ รวมถึงรัฐบาล ให้หยุดงาน หยุดพัก หยุดการเคลื่อนย้าย ใน 3 สัปดาห์นี้ วัตถุประสงค์หลัก คือ จะได้ ไม่แพร่เชื้อโควิด-19 ให้กับผู้อื่น

ประกาศปิดชั่วคราว 26 สถานที่ ในพื้นที่ กทม. เริ่ม 22 มี.ค.-12 เม.ย. 2563

ประกาศปิดชั่วคราว 26 สถานที่ ในพื้นที่ กทม. เริ่ม 22 มี.ค.-12 เม.ย. 2563

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19