ในหลวง โปรดเกล้าฯ  ปิดประชุมรัฐสภา สมัยสามัญประจำปี  19 ก.ย.

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ปิดประชุมรัฐสภา สมัยสามัญประจำปี 19 ก.ย.

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกา โปรดเกล้าฯ ให้ปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง