วัดบัวขวัญจัดงานสงกรานต์ยิ่งใหญ่ มีประกวดแม่นายออเจ้า

วัดบัวขวัญจัดงานสงกรานต์ยิ่งใหญ่ มีประกวดแม่นายออเจ้า

วัดบัวขวัญ จัดงานประเพณีสงกรานต์ ปีใหม่ไทยมีการประกวด “แม่นายออเจ้า” สร้างความสนุกสนานให้กับผู้มาร่วมงาน