สมเด็จพระสังฆราชฯ พระอาการทรุดความดันโลหิตต่ำ

สมเด็จพระสังฆราชฯ พระอาการทรุดความดันโลหิตต่ำ

แถลงการณ์ ฉบับที่ 6 เรื่อง พระอาการประชวรสมเด็จพระสังฆราชฯ แพทย์เผย พระอาการทรุดลงความดันพระโลหิตต่ำ ถวายพระโอสถเพิ่มความดันพระโลหิต