BTS รับมือ ไวรัสเมอร์ส พ่นยาฆ่าเชื้อทุกขบวน ก่อน-หลังให้บริการ

BTS รับมือ ไวรัสเมอร์ส พ่นยาฆ่าเชื้อทุกขบวน ก่อน-หลังให้บริการ

รถไฟฟ้า BTS เพิ่มมาตรการป้องกัน ไวรัสเมอร์ส ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคในขบวนรถไฟฟ้าทุกขบวนทั้งก่อนและหลังให้บริการในทุกวั