ผลวิจัย”ป.ป.ช.”ยำเละ พฤติกรรมตร. ซ้อมผู้ต้องหา-เป่าคดี-เรียกเงิน ลูกน้องชอบนาย”ใจถึง” ไม่ต้องเถรตรง

ผลวิจัย”ป.ป.ช.”ยำเละ พฤติกรรมตร. ซ้อมผู้ต้องหา-เป่าคดี-เรียกเงิน ลูกน้องชอบนาย”ใจถึง” ไม่ต้องเถรตรง

เปิดผลวิจัย”ป.ป.ช.”ยำตำรวจเละ ซ้อมผู้ต้องหา เป่าคดี เรียกเก็บเงินแลกตั้งตู้แดง ซูเอี๋ยบริษัทรถยกชักเปอร์เซ็นต์ ชี้ค่านิยม ตร.จบใหม่เลือกตำแหน่งผลประโยชน์-ตามนาย-หาอาชีพเสริม ชอบผู้บังคับบัญชา”ใจถึง-พึ่งได้” ไม่เน้นตรงไปตรงมา ซื้อสัตย์