เผยคะแนนโอเน็ต ป.6  กว่าหมื่นโรงเรียน ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

เผยคะแนนโอเน็ต ป.6 กว่าหมื่นโรงเรียน ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

ส่วนเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้โอเน็ตต่ำสุดนั้น ส่วนใหญ่เป็นเขตพื้นที่การศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพื้นที่การศึกษาในภาคเหนือ