เร่งตั้งเบรลี่ย์ช่วยชาวสวน ใช้รอกขนทุเรียนข้ามคลองถนนขาด

เร่งตั้งเบรลี่ย์ช่วยชาวสวน ใช้รอกขนทุเรียนข้ามคลองถนนขาด

เจ้าหน้าที่ ปภ. เร่งติดตั้งสะพานเบรลี่ย์ ที่ทางข้ามคลองปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร หลังฝนตกหนักเส้นทางสัญจรถูกตัดขาด เกษตรกรต้องใช้รอกในการขนส่งสินค้าเกษตร