นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ประท้วงผู้บริหารไม่โปร่งใส

นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ประท้วงผู้บริหารไม่โปร่งใส

ฮือฮา! นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนเซนต์คาเบรียล  รวมตัวแต่งชุดดำประท้วงครั้งประวัติศาสตร์ จี้ ผู้บริหารไม่โปร่งใสงบการเงิน