รถบรรทุกขึ้นค่าขนส่ง 5% หลังค่าน้ำมัน-ค่าแรงปรับเพิ่มขึ้น

รถบรรทุกขึ้นค่าขนส่ง 5% หลังค่าน้ำมัน-ค่าแรงปรับเพิ่มขึ้น

ประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย ชี้ จำเป็นต้องปรับ ‘ขึ้นค่าขนส่ง’ หลังแบกรับภาระต้นทุนจากราคาน้ำมันดีเซล ค่าแรงงานภาคขนส่ง