แนะผู้ประกันตน เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ขอรับสิทธิประโยชน์เงินทดแทนการขาดรายได้

แนะผู้ประกันตน เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ขอรับสิทธิประโยชน์เงินทดแทนการขาดรายได้

กระทรวงแรงงาน ได้แนะให้ผู้ประกันตนเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ต้องหยุดรักษาตัวตามคำสั่งแพทย์ ขอรับสิทธิประโยชน์เงินทดแทนการขาดรายได้ที่สำนักงานประกันสังคม โรคเรื้อรัง อาทิ โรคมะเร็ง โรคไตวายเรื้อรัง โรคเอดส์ โรคหรือการบาดเจ็บของสมอง เส้นเลือดสมอง กระดูกสังหลังเป็นเหตุให้อัมพาต ความผิดปกติของกระดูกที่มีภาวะแทกซ้อน เช่น กระดูกติดเชื้อ กระดูกติดช้า…

ประกันสังคม ย้ำ! ผู้ประกันตนป่วย ไต-ปลูกถ่ายอวัยวะ ใช้สิทธิได้

ประกันสังคม ย้ำ! ผู้ประกันตนป่วย ไต-ปลูกถ่ายอวัยวะ ใช้สิทธิได้

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงสำนักงานประกันสังคมให้ความสำคัญในการดูแลคุ้มครองให้สิทธิการรักษากรณีเจ็บป่วยของผู้ประกันตน ว่าสำนักงานประกันสังคมมุ่งมั่นพัฒนาสิทธิประโยชน์ พร้อมปรับเพิ่มค่าบริการทางการแพทย์ให้กับผู้ประกันตนได้รับประโยชน์สูงสุดอย่างต่อเนื่อง โดยให้สิทธิความคุ้มครองการรักษาผู้ประกันตน ในกรณีเจ็บป่วยทุกกรณีจนสิ้นสุดการรักษา รวมทั้งยังได้ให้สิทธิผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยด้วยโรคค่าใช้จ่ายสูง เช่น เจ็บป่วยด้วยโรคไต โดยให้สิทธิบำบัดทดแทนไตทั้งที่เป็นกรณีไตวายเฉียบพลัน หรือไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย นอกจากนี้…

ประกันสังคม ยันพร้อมช่วยเหลือลูกจ้างนาน 6 เดือน หากถูกเลิกจ้าง-ลาออก

ประกันสังคม ยันพร้อมช่วยเหลือลูกจ้างนาน 6 เดือน หากถูกเลิกจ้าง-ลาออก

สำนักงานประกันสังคม พร้อมช่วยเหลือคุ้มครองจากการได้สิทธิว่างงานนาน 6 เดือน แต่ต้องลงทะเบียนใน 30 วัน หลังถูกเลิกจ้าง – ลาออก

ค้านนำเงินผู้ประกันตน จ่ายค่ารับรองมาตรฐานโรงพยาบาล

ค้านนำเงินผู้ประกันตน จ่ายค่ารับรองมาตรฐานโรงพยาบาล

เครือข่ายกลุ่มแรงงาน ชี้ ควรยกเลิกนำเงินผู้ประกันตนไปจ่ายเงินสมทบโรงพยาบาลตามค่ารับรองมาตรฐาน เหตุทำให้ผู้ประกันตนกว่า 13 ล้านคนทั่วประเทศเสียผลประโยชน์

ประกันสังคม แจงข้อเท็จจริง การเก็บเงินสมทบเพิ่มเป็นเดือนละ 1,000 บาท

ประกันสังคม แจงข้อเท็จจริง การเก็บเงินสมทบเพิ่มเป็นเดือนละ 1,000 บาท

ประกันสังคม แจงข้อเท็จจริง กรณีการเก็บเงินสมทบเพิ่มเป็นเดือนละ 1,000 บาท ชี้ ผู้ที่มีค่าจ้างสูงกว่า 15,000 บาทเท่านั้นที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นด้วย

ประกันสังคม ชวนผู้ประกันตน ตรวจสุขภาพฟรี ในโรงพยาบาลตามสิทธิ

ประกันสังคม ชวนผู้ประกันตน ตรวจสุขภาพฟรี ในโรงพยาบาลตามสิทธิ

ประกันสังคม เชิญชวนผู้ประกันตน ตรวจสุขภาพฟรี ในโรงพยาบาลตามสิทธิ เผย ยอดผู้ไปใช้สิทธินับแต่ต้นปีจนถึง 31 ก.ค. 2561 มากกว่า 4 แสนคน 

ประกันสังคม เตือนผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล

ประกันสังคม เตือนผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล

ประกันสังคม เตือนผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล เมื่อถูกหักเงินสมทบแล้วสามารถตรวจสอบสิทธิว่ามีสิทธิการรักษาพยาบาลที่ไหน

ประกันสังคม เผยสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนเจ็บป่วยโรคไต พร้อมดูแลเต็มที่

ประกันสังคม เผยสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนเจ็บป่วยโรคไต พร้อมดูแลเต็มที่

ประกันสังคม ดูแลผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยด้วยโรคไตเต็มที่ เผย มิ.ย.61 มีผู้ประกันตน ขอใช้สิทธิการรักษาโดยการบำบัดทดแทนไตแล้วกว่า 11,743 ราย จ่ายค่าประโยชน์ทดแทนไปแล้วกว่า 292 ล้านบาท

เปิดมุมมอง กรณีเพิ่มเงินสมทบประกันสังคม

เปิดมุมมอง กรณีเพิ่มเงินสมทบประกันสังคม

เปิดมุมมอง กรณีเพิ่มเงินสมทบประกันสังคม โดยประธานเครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน รวมถึงความคิดเห็นของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ว่า มองเรื่องนี้อย่างไร

เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร ช่วยผู้ประกันตนเป็น 600 บาท แถมเบิกได้ถึง 3 คน

เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร ช่วยผู้ประกันตนเป็น 600 บาท แถมเบิกได้ถึง 3 คน

ครม. ไฟเขียวช่วยผู้ประกันตนเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรเป็น 600 บาท แถมเบิกสงเคราะห์บุตร ได้คราวละไม่เกิน 3 คน 

ผู้ประกันตนเฮ! ครม. เห็นชอบเพิ่มค่าสงเคราะห์บุตรจาก 400 เป็น 600 บาท

ผู้ประกันตนเฮ! ครม. เห็นชอบเพิ่มค่าสงเคราะห์บุตรจาก 400 เป็น 600 บาท

ผู้ประกันตนเฮ! ครม. เห็นชอบร่างกฎกระทรวงแรงงานเพิ่มค่าสงเคราะห์บุตรจาก 400 เป็น 600 บาท เริ่มจ่ายย้อนหลัง 1 ม.ค.61

ข่าวดี ! บอร์ด สปส. อนุมัติช่วยค่าธรรมเนียมจ่ายเงินสมทบให้ผู้ประกันตน ม.39,40

ข่าวดี ! บอร์ด สปส. อนุมัติช่วยค่าธรรมเนียมจ่ายเงินสมทบให้ผู้ประกันตน ม.39,40

ข่าวดี ! บอร์ด ประกันสังคม อนุมัติช่วยค่าธรรมเนียมจ่ายเงินสมทบให้ผู้ประกันตน ม.39,40 ผ่านธนาคารและหน่วยบริการ เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย

ผู้ประกันตน ม.39 ที่สิ้นสภาพติดต่อด่วน!! ประกันสังคมประกาศคืนสภาพ

ผู้ประกันตน ม.39 ที่สิ้นสภาพติดต่อด่วน!! ประกันสังคมประกาศคืนสภาพ

ประกันสังคม แจ้งผู้ประกันตน ม.39 ที่สิ้นสภาพ ขณะนี้ประกาศคืนสภาพแล้ว แนะผู้ประกันตนรีบเช็คสิทธิตนเองก่อนส่งเงินสมทบ

ไฟเขียวประกันบำนาญขั้นต่ำ กรณีเสียชีวิตหลังรับเงินบำนาญไม่ถึง 5 ปี

ไฟเขียวประกันบำนาญขั้นต่ำ กรณีเสียชีวิตหลังรับเงินบำนาญไม่ถึง 5 ปี

ประกันสังคม เห็นชอบประกันบำนาญขั้นต่ำกรณีผู้ประกันตนรับเงินบำนาญชราภาพไม่ถึง 5 ปีแล้วเสียชีวิต เตรียมเสนอร่างแก้ไขกฎกระทรวง ก่อนส่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานลงนามประกาศใช้