ด่วน!! ประยุทธ์สั่งเด้ง ผู้ว่าราชการจังหวัด รวดเดียว 4 จังหวัด

ด่วน!! ประยุทธ์สั่งเด้ง ผู้ว่าราชการจังหวัด รวดเดียว 4 จังหวัด

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา สั่งเด้งผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ,ตาก,จันทบุรี,ปัตตานี

ครม.แต่งตั้ง-โยกย้าย ผวจ.-บิ๊ก มท.กว่า 50 เก้าอี้

ครม.แต่งตั้ง-โยกย้าย ผวจ.-บิ๊ก มท.กว่า 50 เก้าอี้

มติ ครม. แต่งตั้ง-โยกย้าย 58 ตำแหน่ง ก.มหาดไทย “ปวิณ” นั่ง ผวจ.เชียงใหม่, “วิเชียร” ผวจ.นครราชสีมา พร้อม โยก “พงษ์ภาณุ” นั่งปลัดท่องเที่ยวฯ

ไปกันใหญ่! ผู้ว่าฯนครศรีฯ ออกประกาศห้ามปชช.เข้าพื้นที่ ควนหนองหงส์

ไปกันใหญ่! ผู้ว่าฯนครศรีฯ ออกประกาศห้ามปชช.เข้าพื้นที่ ควนหนองหงส์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 มาตรา 27 (2) (3) (4) และมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550