ผู้ว่าฯจันทบุรียื่นหนังสื่อลาออก รับผิดชอบใช้ถ้อยคำผิดพลาด

ผู้ว่าฯจันทบุรียื่นหนังสื่อลาออก รับผิดชอบใช้ถ้อยคำผิดพลาด

ผู้ว่าฯจันทบุรี ยื่นหนังสือลาออกปมใช้ถ้อยคำผิดพลาดในหนังสือราชการ เบื้องต้นหนังสือถูกส่งไปถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้ว