สาวประเภท 2 ร้องแพทยสภาตรวจสอบ หลังผ่าตัดแปลงเพศแต่ไม่สามารถใช้งานได้

สาวประเภท 2 ร้องแพทยสภาตรวจสอบ หลังผ่าตัดแปลงเพศแต่ไม่สามารถใช้งานได้

สาวประเภท 2 ร้องแพทยสภาตรวจสอบ หลังผ่าตัดแปลงเพศ แต่ไม่สามารถใช้งานได้ ปากช่องคลอดมีขนาดเล็กและอยู่ในตำแหน่งสูง – ปัสสาวะรดขาตัวเอง