รับไม่ได้! ฝ่ายค้าน ลั่นไม่ขอติดตั้งนาฬิการัฐสภา เพราะแพงเกิ้น

รับไม่ได้! ฝ่ายค้าน ลั่นไม่ขอติดตั้งนาฬิการัฐสภา เพราะแพงเกิ้น

ทุกห้องของฝ่ายค้าน เพราะใช้งบประมาณที่ไม่สมเหตุสมผลด้าน เลขาสภาฯแจง สถาบันมาตรวิทยาเป็นผู้เขียนทีโออาร์