เตือนอย่าหลงเชื่อชายชาวเขมรอ้างเป็น พระพุทธเจ้า

เตือนอย่าหลงเชื่อชายชาวเขมรอ้างเป็น พระพุทธเจ้า

เตือนอย่าหลงเชือ ชายเขมรนุ่งขาวอ้างว่าเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในวัดแห่งหนึ่งในประเทศกัมพูชา หวั่นคนไทยตามแนวชายแดนตกเป็นเหยื่อ