เผยเรื่องน่ารู้ใน ‘พระราชพิธีเปลี่ยนรัชสมัยญี่ปุ่น’

เผยเรื่องน่ารู้ใน ‘พระราชพิธีเปลี่ยนรัชสมัยญี่ปุ่น’

ในวันนี้ มีการจัดพระราชพิธีสละราชสมบัติของสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ พระชนมายุ 85 พรรษาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีเปลี่ยนรัชกาลและรัชสมัยจาก “เฮเซ” เป็น “เรวะ” ของราชวงศ์ดอกเบญจมาศ