ทูลกระหม่อมหญิงฯ ทรงร่วมอนุโมทนา ‘พระสรยุทธ’ บวชทดแทนบุญคุณแม่

ทูลกระหม่อมหญิงฯ ทรงร่วมอนุโมทนา ‘พระสรยุทธ’ บวชทดแทนบุญคุณแม่

ทูลกระหม่อมหญิงฯ ทรงร่วมอนุโมทนา “พระสรยุทธ” ที่ตั้งใจบวชทดแทนบุญคุณแม่ ขอบุญกุศลดลบันดาลให้แม่หายป่วย