พระองค์ที เสด็จไปทรงนำพระสหายทัศนศึกษา วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

พระองค์ที เสด็จไปทรงนำพระสหายทัศนศึกษา วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เสด็จไปทรงนำพระสหายทัศนศึกษา วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระบรมมหาราชวัง

‘ในหลวงร.10’ โปรดเกล้าฯให้จัดงานพระราชทานเลี้ยงวันคล้ายวันประสูติพระองค์ที

‘ในหลวงร.10’ โปรดเกล้าฯให้จัดงานพระราชทานเลี้ยงวันคล้ายวันประสูติพระองค์ที

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานพระราชทานเลี้ยงเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงเจริญพระชันษา 13 ปี

ร.10 โปรดเกล้าฯ ผู้แทนพระองค์ บำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ‘พระองค์ที’

ร.10 โปรดเกล้าฯ ผู้แทนพระองค์ บำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ‘พระองค์ที’

รัชกาลที่ 10 โปรดเกล้าฯ ผู้แทนพระองค์ บำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ‘พระองค์ที’

ร.10 โปรดเกล้าฯพระราชทานภาพพระองค์ทีฯ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ

ร.10 โปรดเกล้าฯพระราชทานภาพพระองค์ทีฯ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ

ในหลวงรัชกาลที่ 10 พระกรุณาโปรดเกล้าฯระราชทานภาพวีดิทัศน์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ

ในหลวง ร.10 พระราชทานพระฉายาลักษณ์ ‘พระองค์ที’ ในวันคล้ายวันประสูติ

ในหลวง ร.10 พระราชทานพระฉายาลักษณ์ ‘พระองค์ที’ ในวันคล้ายวันประสูติ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระฉายาลักษณ์พระองค์ที ให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนนำไปเผยแพร่ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2560