เปิดภาพพระอาทิตย์ตั้งฉาก ที่ จ.เชียงใหม่ ทำประชาชนไร้เงาช่วงสั้นๆ

เปิดภาพพระอาทิตย์ตั้งฉาก ที่ จ.เชียงใหม่ ทำประชาชนไร้เงาช่วงสั้นๆ

สดร. ทำการทดสอบ หลังวันนี้พระอาทิตย์ตั้งฉากที่ จ.เชียงใหม่ โชคดีฝนตกสะสมหลายวัน ไม่ใช่วันที่ร้อนที่สุด