มติฯกก.สรรหา เลือก ‘พรเพชร วิชิตชลชัย’ นั่ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน

มติฯกก.สรรหา เลือก ‘พรเพชร วิชิตชลชัย’ นั่ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน

มติฯ กรรมการสรรหา เลือก ”พรเพชร วิชิตชลชัย” ผู้พิพากษาอาวุโสศาลอุทธรณ์ ภาค 9 นั่งผู้ตรวจการแผ่นดิน เตรียมส่งชื่อให้วุฒิสภาฯ ต่อไป