โปรดเกล้าฯพระราชทานพระยศพลตรีหญิง ‘พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา’

โปรดเกล้าฯพระราชทานพระยศพลตรีหญิง ‘พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา’

ในหลวงรัชกาลที่ 10 พระราชทานพระยศพลตรีหญิง ‘พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา’ แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษ