พบ ‘ไมโครพลาสติก’ ในสัตว์ทะเลอีกหลายชนิด

พบ ‘ไมโครพลาสติก’ ในสัตว์ทะเลอีกหลายชนิด

สัตวแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผยข้อมูลจากการศึกษาวิจัยพบสัตว์ทะเลหลายชนิดมีไมโครพลาสติกอยู่ในระบบทางเดินอาหาร และอยู่ระหว่างการศึกษาถึงปริมาณไมโครพลาสติกที่มีอยู่ในสัตว์ทะเล