ประธาน ป.ป.ช. ชี้ชัด! นามสกุลจันทร์โอชา ไม่มีผลต่อการตรวจสอบ

ประธาน ป.ป.ช. ชี้ชัด! นามสกุลจันทร์โอชา ไม่มีผลต่อการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ชี้ชัด ป.ป.ช. อยู่ระหว่างการหาข้อเท็จจริงในกรณีที่ นายศรีสุวรรณเรียกร้องให้ตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สินราชการของ ภริยาและบุตรชายของ พลเอกปรีชา จันทร์โอชา อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม