ทัณฑสถานฯ ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 3 ศาสนา ถวายเป็นพระราชกุศล

ทัณฑสถานฯ ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 3 ศาสนา ถวายเป็นพระราชกุศล

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง จัดพิธีการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 3 ศาสนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ 9