เฟซบุ๊กพัฒนาเทคนิคแปลงคลื่นสมอง พิมพ์ข้อความโดยใช้ความคิด

เฟซบุ๊กพัฒนาเทคนิคแปลงคลื่นสมอง พิมพ์ข้อความโดยใช้ความคิด

เฟซบุ๊กกำลังพัฒนาเทคโนโลยีแปลงคลื่นสมองออกมาเป็นข้อความ โดยผู้ใช้สามารถพิมพ์ตัวอักษรได้ทันทีเพียงแค่คิดเท่านั้น