ป.ป.ส.เร่งพัฒนาพันธุ์ ‘กัญชง’ ขอ 3 ปี ก่อนหนุนเป็นพืชเศรษฐกิจ

ป.ป.ส.เร่งพัฒนาพันธุ์ ‘กัญชง’ ขอ 3 ปี ก่อนหนุนเป็นพืชเศรษฐกิจ

ป.ป.ส.ติวเข้มคณะทำงานควบคุมการปลูก ‘กัญชง’ ระดับจังหวัด-อำเภอ เร่งพัฒนาพันธุ์ปรับลดสารออกฤทธิ์ 3 ปี ก่อนหนุนเป็นพืชเศรษฐกิจ