ป.ป.ส.จับมือ อย. เปิดเวทีอภิปราย ‘ผ่อนปรนกัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์’

ป.ป.ส.จับมือ อย. เปิดเวทีอภิปราย ‘ผ่อนปรนกัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์’

ป.ป.ส. จับมือ อย. เปิดเวทีอภิปราย “ผ่อนปรนกัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์” เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประโยชน์และผลกระทบ จากการใช้กัญชาทางการแพทย์