ร้องสอบ ‘พงศ์พร’ ใช้งบสำนักพุทธฯ เอื้อประโยชน์ภรรยาดูงานต่างประเทศ

ร้องสอบ ‘พงศ์พร’ ใช้งบสำนักพุทธฯ เอื้อประโยชน์ภรรยาดูงานต่างประเทศ

ร้องผู้ตรวจการแผ่นดิน สอบ ‘พงศ์พร’ เอื้อประโยชน์ภรรยาเดินทางไปนมัสการสังเวชนียสถานประเทศอินเดีย-เนปาล โดยใช้งบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเกือบ 5 ล้านบาท