รัฐบาลต่อ พ.ร.บ.ฉุกเฉินชายแดนใต้อีก 3 เดือน หวังสานต่องานแก้ปัญหา

รัฐบาลต่อ พ.ร.บ.ฉุกเฉินชายแดนใต้อีก 3 เดือน หวังสานต่องานแก้ปัญหา

กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า เผยรัฐบาลไฟเขียว ต่อพ.ร.บ.ฉุกเฉินฯ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ออกไปอีก 3 เดือน