พ.ร.บ.มั่นคงไซเบอร์ ไม่ได้กำจัดสิทธิ แต่จะคุ้มครองประชาชน-ประเทศชาติ

พ.ร.บ.มั่นคงไซเบอร์ ไม่ได้กำจัดสิทธิ แต่จะคุ้มครองประชาชน-ประเทศชาติ

เปิดเหตุผล การมีของ พ.ร.บ.ความมั่นคงไซเบอร์ ชี้ไม่ได้กำจัดสิทธิ แต่คอยปกป้องประชาชนและประเทศชาติ

กระทรวงดิจิทัลฯ ตั้งคณะทำงานหาทางออก พ.ร.บ.ไซเบอร์

กระทรวงดิจิทัลฯ ตั้งคณะทำงานหาทางออก พ.ร.บ.ไซเบอร์

กระทรวงดิจิทัลฯ เตรียมดึงภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ร่วมคณะทำงาน 3 ฝ่าย ระดมสมองหาทางออกร่าง พ.ร.บ.ไซเบอร์ ปูทางสร้างการยอมรับจากทุกภาคส่วน

รู้จัก ร่าง พ.ร.บ. ความมั่นคงทางไซเบอร์ ก่อนส่งให้ สนช.พิจารณา

รู้จัก ร่าง พ.ร.บ. ความมั่นคงทางไซเบอร์ ก่อนส่งให้ สนช.พิจารณา

วันนี้ เป็นวันสุดท้ายของการรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง “พระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์” ที่กำลังจะมีการนำเสนอเข้าสู่ สนช. ให้มีการพิจารณาในเร็ววันนี้ หลายฝ่าย ต่างตั้งขอสังเกตในการร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ว่า ยังคงมีความคลุมเครือ ไม่ชัดเจนในหลายๆ ส่วนด้วยกัน ที่มาที่ไปของร่างพ.ร.บ.ความมั่นคงทางไซเบอร์ เหตุผลที่มาที่ไปที่ทำให้รัฐต้องมีการดำเนินการในการร่าง พ.ร.บ.…