สคบ.เผย! ใช้ฟอร์มาลีนผสมน้ำแช่ดอกกุหลาบ ซึมถึงกลีบดอก สูดดมเสี่ยงถึงตาย

สคบ.เผย! ใช้ฟอร์มาลีนผสมน้ำแช่ดอกกุหลาบ ซึมถึงกลีบดอก สูดดมเสี่ยงถึงตาย

สคบ.ขึ้นดอย ตรวจดอกกุหลาบอาบฟอร์มาลีนบ้านบวกเต๋ย แหล่งปลูกกุหลาบใหญ่ของประเทศ ผลิตส่งขายปีละ 68 ล้านดอก พร้อมเผย หากใช้ฟอร์มอลีนผสมแช่น้ำเพื่อยืดอายุ ซึมถึงกลีบดอก สูดดมเสี่ยงถึงตาย