สุดยอด! ภาพถ่ายสุริยุปราคาฝีมือคนไทย ติด1ใน10 ภาพระดับโลก

สุดยอด! ภาพถ่ายสุริยุปราคาฝีมือคนไทย ติด1ใน10 ภาพระดับโลก

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ผยภาพถ่ายสุริยุปราคาเหนือฟ้าเมืองนอร์เวย์ ฝีมือคนไทย ติด 1 ใน 10 สุดยอดภาพถ่าย จากการประกวดระดับโลก