ภาพเขียนโบราณ อายุกว่าพันปี โผล่ในถ้ำที่ จ.กระบี่

ภาพเขียนโบราณ อายุกว่าพันปี โผล่ในถ้ำที่ จ.กระบี่

ฮือฮาภาพเขียนโบราณ โผล่ในถ้ำที่  อ.อ่าวลึก  จ.กระบี่ เล็งเตรียมขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งโบราณ และเป็นแหล่งเรียนรู้ต่อไป