Mthaiข่าวภาคซ่าส์ “เห็นด้วยหรือไม่ ถ้าภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 2ของประเทศ” (27-07-11)

Mthaiข่าวภาคซ่าส์ “เห็นด้วยหรือไม่ ถ้าภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 2ของประเทศ” (27-07-11)

คุยประเด็นฮอต ถกประเด็นร้อน “เห็นด้วยหรือไม่ ถ้าภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 2ของประเทศ” ร่วมสนุกกันง่ายๆ เพียงส่ง SMS มาที่ 4825555

Page 2 of 212