กษัตริย์จิกมี พระราชทานวโรกาสให้ นายกฯ เข้าเฝ้าฯ

กษัตริย์จิกมี พระราชทานวโรกาสให้ นายกฯ เข้าเฝ้าฯ

สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรภูฏาน พระราชทานวโรกาสให้นายกรัฐมนตรีของไทยเข้าเฝ้าฯ หลังเดินทางเยือนกระชับสัมพันธือย่างเป็นทางการ

ประทับใจ คลิปนายกฯ ภูฏาน ชวนคนลดโลกร้อน  หวังป้องโลกให้กับลูกหลาน

ประทับใจ คลิปนายกฯ ภูฏาน ชวนคนลดโลกร้อน หวังป้องโลกให้กับลูกหลาน

แชร์ว่อนเน็ตคลิป นายกฯ ภูฏาน ชวนคนทั้งโลกสานฝัน โครงการ Bhutan for Life หวังลดโลกร้อน จะปกป้องโลกไว้ให้ลูกหลาน

ปลื้มปีติ! พระชายา ‘กษัตริย์จิกมี’ แห่งภูฏานประสูติพระราชโอรส

ปลื้มปีติ! พระชายา ‘กษัตริย์จิกมี’ แห่งภูฏานประสูติพระราชโอรส

ชาวภูฏานปลื้มปีติ! สมเด็จพระราชินี เจตซุน เปมา พระชายาในกษัตริย์จิกมี เกเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่งภูฏาน ประสูติพระราชโอรส