เฝ้าระวังน้ำโขงภาคอีสาน หลังมีแนวโน้มเพิ่มสูงต่อเนื่อง

เฝ้าระวังน้ำโขงภาคอีสาน หลังมีแนวโน้มเพิ่มสูงต่อเนื่อง

หลายพื้นที่ตั้งแต่ภาคอีสาน ลงมาถึงภาคกลาง ยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม และต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง หลังยังมีอิทธิพลพายุมรสุม