กรมการแพทย์เตือนระวัง “มะเร็งหลังโพรงจมูก” ตรวจพบได้ค่อนข้างยาก

กรมการแพทย์เตือนระวัง “มะเร็งหลังโพรงจมูก” ตรวจพบได้ค่อนข้างยาก

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ เตือน มะเร็งหลังโพรงจมูก อีกหนึ่งมะเร็งร้ายที่กลายเป็นภัยเงียบ ที่ควรระวัง เนื่องจากตรวจพบได้ค่อนข้างยาก หากรู้เร็วรักษาให้หายขาดได้