ทอท.ปรับแผน เพิ่มมัลติเทอร์มินอล สุวรรณภูมิเฟส2

ทอท.ปรับแผน เพิ่มมัลติเทอร์มินอล สุวรรณภูมิเฟส2

ทอท. เผย ร่างแผนสนามบิน สุวรรณภูมิเฟส2 ใหม่อีกรอบ เพื่อนำโครงการมัลติเทอร์มินอลเข้าอยู่ในแผน ภายใต้งบประมาณเดิม 62,000 ล้านบาท