ผู้ประกันตน ม.39 ที่สิ้นสภาพติดต่อด่วน!! ประกันสังคมประกาศคืนสภาพ

ผู้ประกันตน ม.39 ที่สิ้นสภาพติดต่อด่วน!! ประกันสังคมประกาศคืนสภาพ

ประกันสังคม แจ้งผู้ประกันตน ม.39 ที่สิ้นสภาพ ขณะนี้ประกาศคืนสภาพแล้ว แนะผู้ประกันตนรีบเช็คสิทธิตนเองก่อนส่งเงินสมทบ