แพทย์ยัน ชายไทยเสียชีวิต ไม่เกี่ยวป่วยอีโบลา หลังกลับจากแอฟริกากลาง

แพทย์ยัน ชายไทยเสียชีวิต ไม่เกี่ยวป่วยอีโบลา หลังกลับจากแอฟริกากลาง

แพทย์ศิริราช เผยแล้วชายไทยเสียชีวิตหลังกลับจากแอฟริกากลาง ไม่ใช่จากโรคอีโบลา แต่ป่วยโรคมาลาเรียขั้นรุนแรง