ศาลยกฟ้อง กรณีมาสด้าฟ้องเรียกค่าเสียหายจากลูกค้ากว่า 80 ล้าน

ศาลยกฟ้อง กรณีมาสด้าฟ้องเรียกค่าเสียหายจากลูกค้ากว่า 80 ล้าน

ศาลพิพากษายกฟ้องคดีมาสด้าฟ้องเรียกค่าเสียหายจากลูกค้ากว่า 80 ล้าน เนื่องจากเป็นการปกป้องสิทธิของผู้บริโภคโดยสุจริต เพราะรถยนต์มีความบกพร่องจริง