ศาลยกฟ้อง กรณีมาสด้าฟ้องเรียกค่าเสียหายจากลูกค้ากว่า 80 ล้าน

ศาลยกฟ้อง กรณีมาสด้าฟ้องเรียกค่าเสียหายจากลูกค้ากว่า 80 ล้าน

ศาลพิพากษายกฟ้องคดีมาสด้าฟ้องเรียกค่าเสียหายจากลูกค้ากว่า 80 ล้าน เนื่องจากเป็นการปกป้องสิทธิของผู้บริโภคโดยสุจริต เพราะรถยนต์มีความบกพร่องจริง

กลุ่มผู้ใช้รถมาสด้า ร้องบริษัทชี้แจง กรณีเครื่องยนต์ขัดข้อง

กลุ่มผู้ใช้รถมาสด้า ร้องบริษัทชี้แจง กรณีเครื่องยนต์ขัดข้อง

ตัวแทนกลุ่มผู้ใช้รถยนต์มาสด้า 2 สกายแอคทีฟ ดีเซล เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนถึงผู้บริหารมาสด้า เพื่อขอให้ชี้แจงกรณีเครื่องยนต์ขัดข้อง