29 ปี สืบ นาคะเสถียร การจากไปที่ไม่สูญเปล่า

29 ปี สืบ นาคะเสถียร การจากไปที่ไม่สูญเปล่า

รำลึก 29 ปี สืบ นาคะเสถียร การจากไปไม่สูญเปล่า ความหวัง แรงบันดาลใจ ให้ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม กลับมาสมบูรณ์ คืนสมดุลกับโลก เพื่อส่งต่อสู่อนาคต