‘จตุพร’จวกรบ.เร่งช่วยยางใต้ ไม่ใช่แนะปลูกอะไรมั่วๆ!?

‘จตุพร’จวกรบ.เร่งช่วยยางใต้ ไม่ใช่แนะปลูกอะไรมั่วๆ!?

“จตุพร” แนะ รัฐบาลเร่งหาทางช่วยชาวสวนยาง หากไร้เงินจ่ายชดเชยช่วยยางใต้ ซัด เลิกแนะปลูกอะไรมั่วๆ เพราะไม่ก่อประโยชน์ยั่งยืน

เข้าท่า! ทหารหนุ่มเสนอวิธีช่วยชาวสวนยาง ‘ทหารได้ที่นอน ชาวสวนได้เงิน’

เข้าท่า! ทหารหนุ่มเสนอวิธีช่วยชาวสวนยาง ‘ทหารได้ที่นอน ชาวสวนได้เงิน’

ทหารหนุ่มเสนอวิธีช่วยชาวสวนยาง เอามาทำที่นอนให้เหล่าทหาร รัฐบาลไม่ต้องจ่ายเพิ่มใช้งบประจำกองทัพ