นายกรู้แล้วมีนัดสวมเสื้อแดงให้กำลังใจยิ่งลักษณ์

นายกรู้แล้วมีนัดสวมเสื้อแดงให้กำลังใจยิ่งลักษณ์

นายกรัฐมนตรี รู้แล้ว มีการเชิญชวนสวม ‘เสื้อแดง’ 1 พ.ย. ให้กำลังใจยิ่งลักษณ์ ไม่อยากขยายความขัดแย้ง ย้ำ รบ.ยึดหลักกระบวนการ ยธ.