ไอเดียเก๋! นำยางรถเก่ารีไซเคิลทำเฟอร์นิเจอร์ เปิดโชว์ถ่ายทอดความรู้สร้างอาชีพ

ไอเดียเก๋! นำยางรถเก่ารีไซเคิลทำเฟอร์นิเจอร์ เปิดโชว์ถ่ายทอดความรู้สร้างอาชีพ

ไอเดียเก๋! นำยางรถเก่ารีไซเคิลทำเฟอร์นิเจอร์ เปิดโชว์ให้ชมเป็นต้นแบบ เพื่อถ่ายทอดความรู้สู่ผู้สนใจนำไปทำสร้างรายได้ สร้างอาชีพ

ไอเดียแจ่ม!! รีไซเคิลยางรถยนต์จากกองขยะเป็นอุปกรณ์ฟิตเนส

ไอเดียแจ่ม!! รีไซเคิลยางรถยนต์จากกองขยะเป็นอุปกรณ์ฟิตเนส

ไอเดียดี เทศบาลนครเชียงใหม่รีไซเคิลยางรถยนต์จากกองขยะเป็นอุปกรณ์ฟิตเนส ส่งเสริมชาวบ้านออกกำลังกายใกล้บ้าน-ลดแหล่งเพาะลูกน้ำยุงลาย