อย. เตือน! อย่าซื้อยาสมุนไพร ‘หอยหวาน’ ไม่ขึ้นทะเบียนตำรับยา

อย. เตือน! อย่าซื้อยาสมุนไพร ‘หอยหวาน’ ไม่ขึ้นทะเบียนตำรับยา

อย. ย้ำเตือนผู้บริโภคอย่ำหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อโฆษณำผลิตภัณฑ์ “หอยหวาน” ที่มีกำรโฆษณาขายยาสมุนไพร โอ้อวดสรรพคุณเกินจริง