เตือนห้ามพกพา ยาหอมตรา 5 เจดีย์ เข้าเนเธอร์แลนด์

เตือนห้ามพกพา ยาหอมตรา 5 เจดีย์ เข้าเนเธอร์แลนด์

กองคุ้มครองฯ กระทรวงการต่างประเทศ โพสต์เตือนห้ามพกพายาหอมตรา 5 เจดีย์ เข้าเนเธอร์แลนด์ เนื่องจากมีส่วนผสมของพืชต้องห้ามที่ใกล้จะสูญพันธุ์