สลด! ลุงเผาถ่าน ติดเหล้านาน 30 ปี ตัดสินใจเลิก กินยาอดเหล้าได้ 2 วัน สุดท้ายตาย

สลด! ลุงเผาถ่าน ติดเหล้านาน 30 ปี ตัดสินใจเลิก กินยาอดเหล้าได้ 2 วัน สุดท้ายตาย

สลด! ลุงเผาถ่าน ติดเหล้าขาวหนักกว่า 30 ปี ตัดสินใจเลิก ซื้อยาอดเหล้ามากิน 2 วัน ก่อนนอนตายคาเพิงที่พัก